Een aanpak van ziekteverzuim die uitgaat van
het principe “optimaal functioneren”.