Een risico-inventarisatie is niet alleen heel nuttig,
maar zelfs verplicht.