nieuws

Een leerkracht weigert mee te werken aan een medische keuring. Zij wordt daarop ontslagen. Houdt dat ontslag stand in de rechtszaal?

Ontslag na weigering medische keuring

Om te bepalen wat de belastbaarheid van een kleuterleidster is, stelt haar werkgever een medische keuring voor. De vrouw weigert echter mee te werken aan deze medische keuring, die volgens haar door een andere arts moet worden uitgevoerd.

Veelvuldig verzuim

De kleuterleidster meldt zich regelmatig ziek vanwege astma en paniekaanvallen die door het werk zouden worden veroorzaakt. Zij kondigt haar afwezigheid doorgaans pas op het allerlaatste moment aan. Voor haar werkgever levert dit grote problemen op. Om de continuïteit van de lessen te garanderen, neemt de werkgever een andere leerkracht aan. De  zieke kleuterleidster krijgt een ander, veel lichter, takenpakket, zodat zij in alle rust aan haar herstel kan werken. Na een jaar zou zij dan haar eigen werk weer kunnen doen.

Vervangende werkzaamheden

De kleuterleidster vindt de vervangende werkzaamheden echter te licht. Ook wanneer de werkgever er een schepje bovenop doet, vindt ze het aangeboden takenpakken onacceptabel. Zij wil haar eigen taken uitvoeren, maar in een ander leslokaal. Volgens de leerkracht is zij zo vaak ziek omdat ze haar werk moet doen in een noodlokaal, door haar omschreven als ‘een beschimmelde trailer’.

Medische keuring

De werkgever, die de vele ziekmeldingen beu is, wil dat een medische keuring uitsluitsel geeft: is de leerkracht gezond genoeg om haar eigen taken uit te voeren? De vrouw wantrouwt de motieven van haar werkgever. Zij wil uitsluitend door een wettelijk aangewezen instantie worden gekeurd, zodat zij in beroep kan gaan tegen een haar onwelgevallige uitslag.
Lees ook: Medische keuring: wanneer mag het?

Ontslag na weigering medische keuring

Nu de leerkracht weigert mee te werken aan de voorgestelde medische keuring, besluit haar werkgever haar te ontslaan. Met ingang van 1 december 2017 is zij haar baan kwijt. De kleuterleidster probeert het ontslag via de voorzieningenrechter te voorkomen. Zij eist dat ze weer te werk wordt gesteld in haar eigen functie en dat haar loon ook na het verstrijken van de opzegtermijn op 1 december 2017 wordt doorbetaald.

Is ontslag kennelijk onredelijk?

De voorzieningenrechter moet beoordelen of de kans groot is dat in een bodemprocedure het ontslag als kennelijk onredelijk zal worden vernietigd. Het toetsingskader hiervoor is:

  • Is het ontslag gebaseerd op een voorgewende reden?
  • Zijn de omstandigheden op een andere grond kennelijk onredelijk?
  • Zijn de gevolgen van het ontslag te ernstig voor de werknemer in vergelijking met het belang dat de werkgever heeft bij opzegging van het dienstverband?

Gezondheidstoestand basis voor ontslag

Van een voorgewende reden is volgens de voorzieningenrechter geen sprake. In de ontslagbrief is de werkgever er volkomen duidelijk over dat het ontslag mede gebaseerd is op haar vele ziekmeldingen. De blijvende problematiek rond de gezondheidstoestand van de kleuterleidster wordt immers gekoppeld aan haar onwil om alternatief werk te aanvaarden en zich medisch te laten onderzoeken door de instantie die de werkgever daarvoor heeft aangewezen.
Lees ook: 6 keer ontslag bij ziekte

Gevolgencriterium

De gevolgen van het ontslag zijn volgens de voorzieningenrechter niet dermate ernstig dat deze ontslag in de weg staan. De werknemer lijdt weliswaar aan astma en paniekaanvallen, maar die zijn volgens haar gekoppeld aan het werken voor deze specifieke werkgever. Ook haar leeftijd – zij is geboren in 1968 – maakt haar niet kansloos voor een nieuwe baan.

Meewerken aan eigen herstel

De voorzieningenrechter acht het niet aannemelijk dat de kleuterleidster probleemloos aan het werk zou kunnen als haar maar een ander (schoon) leslokaal zou worden toegewezen. Hij oordeelt dat de werknemer onvoldoende heeft meegewerkt aan haar eigen herstel door de alternatieve taken en de medische keuring te weigeren. De kans is dus niet groot dat de bodemrechter zal oordelen dat het ontslag niet alleen kennelijk onredelijk is, maar ook ongedaan moet worden gemaakt.

De vorderingen worden daarom afgewezen. De werknemer moet de proceskosten van haar werkgever betalen.

Bron: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba | ECLI:NL:OGEAA:2017:829

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *