Artikelen door heerteso

Langer geboorteverlof voor partner

Koolmees: meer verlof voor partner bij geboorte baby Nieuwsbericht van Ministerie van Sociale Zaken Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Vanaf begin volgend jaar een hele week. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners na de komst van […]

Nieuwe Arbowet nog niet op orde: wij kunnen u helpen

Nieuwe Arbowet: geen prioriteit, kennis en tijd In juni 2018 was een meerderheid van de bedrijven in Nederland nog altijd niet goed op de hoogte van de wijzigingen van de nieuwe Arbowet. De nieuwe Arbowet werd op 1 juli 2017 van kracht, in juli 2018 moesten bedrijven de verplichtingen hebben doorgevoerd. Maar het ontbreekt bedrijven […]

Ook transitievergoeding bij minder uren werken door ziekte

Transitievergoeding na minder werken door ziekte Bij het einde van een arbeidsovereenkomst hebben werknemers recht op een transitievergoeding. Dat is een ontslagvergoeding gebaseerd op het aantal dienstjaren. Maar deze vergoeding geldt wettelijk alleen als de werknemer volledig stopt bij die werkgever. En dus niet als een werknemer minder uren gaat werken. Of toch wel? Toch […]

Compensatie voor transitievergoeding na langdurige ziekte

Minder kosten bij ontslag na ziekte Nieuwsbericht | 05-07-2018 | 12:44 Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze […]

Voorkom een boete. Sluit een goed arbocontract af voor 1 juli

Nieuwe Arbowet Om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij het arbobeleid is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) veranderd. De vernieuwde wet – die sinds 1 juli 2017 geldt – heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). […]

Arbo-contract per 1-7-2018 verplicht

Beste werkgevers,   Per uiterlijk 1-7-2018 moet u een contract hebben met een arbodienst of bedrijfsarts, dat voldoet aan de nieuwe Arbowetgeving. Vanaf 1–7-2018 gaat de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) hierop handhaven. Voorkom een boete. Neem contact op met ons en wij zullen u geheel vrijblijvend een bij uw bedrijf passend contract aanbieden.

Plannen voor nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsultatie Nieuwsbericht | 09-04-2018 | 16:17 Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees komt daarom met een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat vandaag in internetconsultatie. De minister wil het […]

Nieuw arbo-contract voor verzuimbegeleiding

Beste werkgever, Hebt u van uw arbodienst al een nieuw contract of een aanvulling op het bestaande contract voor verzuimbegeleiding gekregen? Zo niet, vraag daar dan om bij uw arbodienst. Per 1 juli 2018 moet u namelijk een contract hebben dat voldoet aan de gewijzigde Arbowet. Hebt u nog geen contract met een Arbodienst of […]

Loondoorbetaling bij ziekte van een oproepkracht

Geen ‘echte’ invalkracht Arbeidsrecht Bij een nulurencontract of oproepovereenkomst is het van groot belang dat de invalkracht ook echt alleen wordt ingezet bij bijvoorbeeld ziekte van vaste medewerkers of in situaties buiten de normale pieken. Geen ‘echte’ invalkracht Een werkneemster heeft een nulurencontract bij de werkgever. Zij is sinds 2015 werkzaam in de functie van […]